V případě, že výsledek referenda bude znít "NE":

je a bylo cílem všech kroků, které město dosud učinilo a činí, směřovat investora k tomu, aby svůj záměr, ať už jde o obchod, byty, kanceláře či kombinaci funkcí, pojal tak, aby ctil význam a polohu místa, které vlastní. Město i v současnosti užívá zákonné prostředky, které má k dispozici. V zájmu respektování institutu soukromého vlastnictví pozemku investora jde však městu o to, aby investor nakládal se svým pozemkem způsobem a formou, která je pro centrum města odpovídající.

Jedna skutečnost je však dnes (stejně jako v minulosti) zcela jasná. Přeměna dané lokality na park, není - a ani v minulosti nebyla - v dané situaci reálná.

Místní referendum k výstavbě obchodního zařízení na místě bývalého Domu kultury Inwest

© 2012 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   E-mail: posta@plzen.eu   |   Prohlášení o přístupnosti