Kroky vyplývající z výsledku referenda bude společně s městem řešit právní kancelář

Zastupitelé rozhodli, že kroky vyplývající z výsledku referenda má společně s městem řešit právní kancelář

Na základě kladného výsledku hlasování v místním referendu uložilo Zastupitelstvo města Plzně radě:

  • - zajistit najmutí vysoce renomované právní kanceláře se zkušenostmi v oblasti velkých zahraničních investic a vysokým pojištěním profesní odpovědnosti na právní pomoc a zastupování města Plzně v případných soudních sporech s investorem
  • - požádat Ministerstvo vnitra o výklad věty schválené referendem, zejména co jsou „veškeré kroky v samostatné působnosti“ a s tím spojené povinnosti města
  • - ve vztahu k výsledkům místního referenda připravit podklady pro rozhodnutí o možném dalším postupu

Zastupitelstvo rovněž pověřilo náměstka primátora Martina Zrzaveckého k jednání s představiteli investora Amádeus Plzeň v souvislosti s realizací opatření přijatých orgány města.

Místní referendum k výstavbě obchodního zařízení na místě bývalého Domu kultury Inwest

© 2012 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   E-mail: posta@plzen.eu   |   Prohlášení o přístupnosti